Zmarené letné predstavy


Každý sme mali svoju predstavu o lete. Realita však býva krutá.


1 komentár: