Kubistický prístup

Piatkový outfit

Kunsthistorické okienko Alexis Colbyovej vol.3

Emoticon nad zlato


Učiteľské zlyhanie


Niekedy ani dokonalé znalosti neustoja v boji proti systematickému zlu.


Portrét bratislavskej umelkyne


Tonbogirl opäť predstavuje éterické umelkyne v jednom odeve.